Voorlopige plannen

Op basis van de feedback die we kregen van de stad Mechelen op ons stedenbouwkundig attest, hebben we de plannen nog meer geconcretiseerd en verfijnd. We hebben onze site onderverdeeld in 24 woonunits, verdeeld over drie verdiepingen. De oppervlaktes variëren sterk, tussen 40m² en 130m². Enkele impressies:

binnenkijken

binnen tuin

 

Advertenties