Aanvraag stedenbouwkundig attest

Onze eerste ideeën hebben we op papier gezet en aan de stad Mechelen voor advies en goedkeuring voorgelegd. Dit is gebeurd door middel van een stedenbouwkundig attest. Dit is nog niet de bouwaanvraag, die zal later nog volgen.

We zetten de voorlopige plannen en een verklarende nota ook hier op de site. Zo kan je de plannen thuis rustig bekijken.

Ondertussen hebben we van de stad een officieel advies gekregen. De stad ondersteunt het cohousing project en onze ideeën voor een polyvalente ruimte voor buurtactiviteiten. Wel geeft ze een aantal belangrijke randvoorwaarden en vraagt ze om op een aantal punten de plannen bij te sturen. Deze hebben we meegenomen in de meest recente plannen.

 

Advertenties