Subsidie klimaatneutrale buurten

Eind 2016 hebben we een subsidie toegekend gekregen door Mechelen Klimaatneutraal in het kader van klimaatneutrale buurten. Deze subsidie zullen we besteden aan de begeleiding door een sustainability manager.

We hebben een lange lijst van ideeën en concrete acties die alle kunnen bijdragen tot het verlagen van onze ecologische voetafdruk. We vinden het belangrijk om als pilootproject niet enkel een soort goodwill te laten zien, maar ook objectief aan te tonen dat de maatregelen die we voorstellen effectief bijdragen tot het verbeteren van ons klimaat, met ondermeer een reductie van de CO2 emissies.

Om te bepalen welke keuzes we best maken om een zo groot mogelijke reductie te bekomen, met het voorziene budget, laten we ons begeleiden door een expert op vlak van energie.

We willen de CO2 uitstoot, maar ook andere emissies, voor het Gummarushof objectief kunnen monitoren en in cijfers aangeven in welke mate bepaalde investeringen bijdragen tot concrete CO2 reducties.

Door de beschikbaarheid van objectieve cijfers willen we ook anderen inspireren om mee te investeren in klimaatvriendelijke initiatieven. We willen duidelijk aan kunnen geven welke investeringen noodzakelijk zijn geweest, in welke energieproductie of C02 reductie deze investering resulteerde, op welke wijze de investering een hoger rendement geeft of beter scoort op energieproductie dan een klassiek systeem, … Op basis van deze objectieve aspecten kunnen we buurtbewoners, initiatiefnemers voor collectief wonen, ontwikkelaars, ontwerpers, overheden, … aanzetten om zelf over gaan tot gelijkaardige (of mogelijks zelfs betere) ecologische investeringen en zo de totale Mechelse voetafdruk verlagen.

20150226_BEELD_woordmerk_klimaatneutraal_RGB_kleur.JPG