Gummarushof breekt uit!

In 2020 en 2021 verbouwen we niet alleen onze gebouwen, we transformeren
ook de oude speelplaats tot een groene oase.

We doen dit niet alleen: Samen met Departement Omgeving van de Vlaamse
Overheid, vzw Gummarus OLV (scouts en gidsen) en stad Mechelen creëeren we groen en zuurstof voor de buurt. We doen dit voor passanten om van te genieten, voor kinderen om in te spelen en voor organisaties om activiteiten te organiseren.

VlaanderenBreektUit-Facebookheader-828x350-kleuren-groen

Dit gaan we doen:

1. Groene Oase
In een groene oase bieden we kansen voor meer biodiversiteit, waterinfiltratie, gezonde lucht en een betere levenskwaliteit voor de buurt.

2. Buurtacties
Samen met de buurt organiseren we activiteiten die het buurtleven en ontmoeting versterken.

3. Samenwerken
Door samen te werken met o.a. de scouts en stad Mechelen vergroten we de impact van de ontharding.

4. Verbinden
We rijken verder dan ons eigen perceel en zoeken verbinding met omliggende gebieden en organisaties.

inspiratiebeelden 2

We zijn volop bezig met het maken van meer concrete plannen. Deze komen op een later moment ook op de website. Nog even geduld dus!